Λογιστικό Γραφείο στη Θέρμη
Βούλτσος Γεώργιος Λογιστής – Φοροτεχνικός Α’ Τάξης

Λογιστική Υποστήριξη

Φορολογικές δηλώσεις, δηλώσεις εισοδήματος, δηλώσεις ακινήτων, φορολογικές υπηρεσίες

Έκδοση μισθοδοσίας

Αναλαμβάνουμε πλήρως τη διαχείριση, έκδοση και τον υπολογισμό της μισθοδοσίας σας

Ίδρυση εταιριών

Αξιόπιστες συμβουλές σε θέματα ίδρυσης επιχειρήσεων

Συμβουλευτική

Συμβουλές σχετικά με οποιοδήποτε λογιστικό, φορολογικό ή εργατικό και ασφαλιστικό ζήτημα

VOULTSOS G. Consulting

Στη Λογιστική Εταιρεία ‘’ VOULTSOS G. Consulting ’’
θα βρείτε την πιο αξιόπιστη και οικονομική λύση για:

– την ίδρυση της νέας σας επιχείρησης
– την ανάπτυξη της εταιρίας σας
– την ασφαλή λογιστική παρακολούθηση
– την έγκυρη συμβουλευτική καθοδήγηση
– την υλοποίηση του επενδυτικού σας προγράμματος
– την πλήρη εχεμύθεια για τα θέματά σας

VOULTSOS G. Consulting