ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ

με πολυετή εμπειρία και γνώση

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ

H πολυετής εμπειρία μας και η συνεχής ενημέρωση μας σχετικά με το διαρκώς μεταβαλλόμενο λογιστικό & φορολογικό περιβάλλον, μας επιτρέπει να εξυπηρετούμε με συνέπεια και αποτελεσματικότητα τις ανάγκες των ιδιωτών.

• Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος Ε1,Ε2
• Δηλώσεις ακίνητης περιουσίας Ε9 & ΕΝΦΙΑ
• Υποβολή μισθωτηρίων συμβολαίων
• Βραχυχρόνιες Μισθώσεις στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού (τύπου Airbnb)
• Φορολογικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων
• Επίδομα παιδιών Α21
• Επίδομα θέρμανσης
• Ρυθμίσεις Οφειλών
• Χωριστές δηλώσεις
• Ακατάσχετο τραπεζικού λογαριασμού
• Έκδοση κλειδαρίθμου
• Εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού
• Κοινωνικό τιμολόγιο ρεύματος
• ΟΑΕΔ έκδοση κάρτας ανεργίας και επίδομα ανεργίας
• e – Παράβολα
• e – Ακινησία οχημάτων
• Υπηρεσίες gov.gr
• Υπηρεσίες taxis
• Υπηρεσίες εφκα
• Πιστοποιητικά
• Ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, γάμου, θανάτου
• Αγρότες ειδικού και κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ
• Φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού

Λογιστικές Υπηρεσίες