Φορολογικές Δηλώσεις

με πολυετή εμπειρία και γνώση

Συμπλήρωση Φορολογικών Δηλώσεων Μισθωτών & Συνταξιούχων

Η δυσκολία παρακολούθησης των συνεχών αλλαγών των φορολογικών νόμων επιτάσσει τη συμβουλή ενός φοροτεχνικού – λογιστή προς κάθε ιδιώτη, μισθωτό ή συνταξιούχο. Επιλέγοντας την εταιρία μας ως συνεργάτη για ολοκληρωμένη παροχή φορολογικών υπηρεσιών, θα αναλάβουμε:
  • Τη συμπλήρωση και υποβολή της δήλωσης εισοδήματος Ε1 και της δήλωσης μισθωμάτων Ε2
  • Τη συμπλήρωση και υποβολή της δήλωσης ακίνητης περιουσίας Ε9
  • Την διεκπεραίωση των υποθέσεών σας στις δημόσιες υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικά Ταμεία κτλ)
  • Φορολογικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων και πόθεν έσχες
  • Τη σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών και την υποβολή ηλεκτρονικών μισθωτηρίων στο taxisnet
  • Φορολογικές συμβουλές για θέματα διαχείρισης ακινήτων, βραχυχρόνιες (Airbnb) και μακροχρόνιες μισθώσεις
  • Θέματα φορολογίας κατοίκων εξωτερικού
Λογιστικές Υπηρεσίες