Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

VOULTSOS G. Consulting

Το Γραφείο μας ιδρύθηκε το 2013 και διευθύνεται από τον κ.Βούλτσο Γεώργιο, Λογιστή- Φοροτεχνικό Α’ Τάξης με σκοπό να προσφέρει σύγχρονες υπηρεσίες υψηλού επαγγελματικού επιπέδου, τόσο σε θέματα λογιστικά – φοροτεχνικά, όσο και σε θέματα παροχής οικονομικών συμβουλών και οργάνωσης επιχειρήσεων.

Βασικός μας στόχος είναι η σωστή καθοδήγηση του επιχειρηματία σχετικά με την πορεία της επιχείρησής του και η άγρυπνη επίβλεψη του λογιστηρίου του.

Στοχεύουμε στην δημιουργία μακροχρόνιων συνεργασιών, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις και στις πιο απαιτητικές εξατομικευμένες ανάγκες.

Ουσιαστικά αποτελούμε το χέρι βοήθειας που χρειάζεται ο επαγγελματίας στο ταξίδι του προς μεγαλύτερη επιτυχία χωρίς να εμπλέκεται σε γραφειοκρατία, ενώ εξασφαλίζουμε την απόλυτη συμμόρφωση στις κανονιστικές διατάξεις και στο συνεχώς μεταβαλλόμενο φορολογικό καθεστώς.

Αναπτύσσουμε προσεκτικά το φορολογικό σας πλάνο πλήρως σύμφωνο με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, εστιάζοντας στις ιδιαιτερότητές σας.

Διαθέτουμε λογιστικά προγράμματα τελευταίας τεχνολογίας που εγγυώνται οργάνωση και αποτέλεσμα με συνέπεια.

Κοινή συνισταμένη όλων των παραπάνω είναι ο σεβασμός στον πελάτη που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, στη φερεγγυότητα, στην αξιοπιστία, στη συνέπεια και στην υπευθυνότητα.

VOULTSOS G. Consulting