Συμβουλευτική

με πολυετή εμπειρία και γνώση

Η επιτυχία της επιχείρησης σας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την συμμόρφωση και άμεση προσαρμογή στο συνεχώς εξελισσόμενο φορολογικό καθεστώς. Επομένως, είναι σημαντικό οι επιχειρήσεις να λαμβάνουν την δέουσα καθοδήγηση για τις οικονομικές τους στρατηγικές(tax coaching).

Υπό τις υφιστάμενες δύσκολες οικονομικές συνθήκες και τις συνεχείς αλλαγές στο φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα, ο επιχειρηματίας λειτουργεί υπό καθεστώς πλήρους ανασφάλειας για το μέλλον της δραστηριότητάς του. Επιδίωξη της εταιρίας μας είναι μια βιώσιμη και ρεαλιστική λύση για τη διατήρηση και ασφάλεια της επιχείρησής σας.

Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες φορολογικού σχεδιασμού σε επιχειρήσεις και επιπλέον συμβουλευτικές υπηρεσίες  για την καλύτερη δυνατή επιλογή στην επένδυση των κεφαλαίων τους και στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Λογιστικές Υπηρεσίες
Λογιστικό Γραφείο στη Θέρμη

Σας προτείνουμε την πιο συμφέρουσα επιλογή με στόχο την μείωση των φορολογικών σας επιβαρύνσεων και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου φορολογικού ελέγχου, μέσω της φορολογικής και λογιστικής αναδιάρθρωσης της επιχείρησης σας.
Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρία μας καλείται να παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη διατήρηση, αναδιάρθρωση και ανόρθωση της επιχείρησης σας, μέσω διαρθρωτικών αλλαγών και συμβουλευτικών κατευθύνσεων στον τρόπο λειτουργίας της και στην λογιστική διάρθρωση της εταιρίας σας.
Υπάρχουν σήμερα πολλά νομικά και φορολογικά μέσα που είναι διαθέσιμα για το σκοπό αυτό, προκειμένου η εταιρία να λειτουργήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από την άποψη της φορολογίας.