Έκδοση Μισθοδοσίας

με πολυετή εμπειρία και γνώση

Από τους πιο δύσκολους και πιο απαιτητικούς κλάδους η έκδοση μισθοδοσίας απαιτεί τον συνδυασμό της εργατικής με την ασφαλιστική νομοθεσία. Ίσως το πιο πολύπλοκο, δυσνόητο και πολλές φορές αναχρονιστικό συνδυαστικά νομοθετικό πλαίσιο, μιας και η ισχύς κάποιων νόμων έρχεται από το πολύ μακρινό παρελθόν, όταν οι επιχειρήσεις δρούσαν σε τελείως διαφορετικό περιβάλλον και είχαν άλλες ανάγκες. Μπορεί η ύπαρξη του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ να  μας απάλλαξε από  από τις ουρές στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ και της Επιθεώρησης Εργασίας και να έδωσε δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης σε αυτές, όμως μετά τη δημιουργία του, ο νομοθέτης σχεδόν εκμηδένισε τις  προθεσμίες κατάθεσης των εγγράφων (πρόσληψης, σύμβασης, αποχώρησης, προγραμμάτων εργασίας). Αυτό σημαίνει ότι ένας ελεγκτής μπορεί να πάει σε μια επιχείρηση, έχοντας σφαιρική εικόνα της απασχόλησης που εφαρμόζει η επιχείρηση και της τακτικής που ακολουθεί ο επιχειρηματίας αλλά μπορεί και να επιβάλλει εξαιρετικά υψηλά πρόστιμα (10.500 πρόστιμο ανασφάλιστου εργαζομένου, 1.200 ευρώ πρόστιμο εκτός ωραρίου κτλ), λόγω του αυστηρού χρονικού πλαισίου.

Λογιστικές Υπηρεσίες
Λογιστικό Γραφείο στη Θέρμη

Διαθέτουμε μεγάλο γνωσιακό υπόβαθρο της σχετικής νομοθεσίας καθώς και πολυετή εμπειρία στην έκδοση μισθοδοσίας και τη διαχείριση εργασιακών θεμάτων. Μέσω της οργάνωσης, εξειδίκευσης και εμπειρίας μας, σας παρέχουμε την ασφάλεια και τη σιγουριά ότι η δουλειά σας θα γίνει σωστά και δεν θα αντιμετωπίσετε λόγω άγνοιας, κακών χειρισμών ή απροσεξίας, ζητήματα που αφορούν σε διαφορές επί ασφαλιστικών εισφορών, ύψους χιλιάδων ευρώ, κατά τον έλεγχο δεκαετίας από τον ΕΦΚΑ.